Op maandag 14 mei 2018 wordt de Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.

Alle leden van de Golfclub KAVEL II Beemster zijn hierbij van harte uitgenodigd.

De vergadering vindt plaats in het restaurant op het golfcomplex KAVEL II.

 

Aanvang 19:30 uur


In de bijlagen vindt u de agenda en de bijbehorende stukken welke zullen worden behandeld.

 

Download hieronder de bijlagen:

1. Agenda

2. Verslag van de 27 november 2017 gehouden ALV
3. Jaarverslag 2017 van de secretaris

4. Jaarverslag 2017 van de penningmeester

5. Jaarrekening 2017

    a) Balans per 31-12-2017

    b) Staat van Baten en Lasten 01-01-2017 t/m 31-12-2017

6. Verslag door de commissies

    a) Verslag Clubdag

    b) Verslag Damesdag

    c) Verslag Handicapavond

    d) Marshal informatie

    e) Verslag Redactiecommissie


Wij rekenen op uw komst!