Nieuwe Golfregels in 2019 (7)

bewogen balDeze week aandacht voor: hoe te handelen bij “bewogen bal”  (niet op de green).

 

Als je bal beweegt door een actie die jij hebt veroorzaakt, dan krijg je volgens de nieuwe regels een strafslag. Dus stel dat je bal op de fairway ligt, dat je een blaadje bij je bal weghaalt en dat de bal door deze actie beweegt, dan moet je de bal met een strafslag terugplaatsen.

Maar het bewegen van een bal is jou alleen te verwijten als het vrijwel zeker is (95 procent of meer) dat de beweging door jou is veroorzaakt.

 

Als het niet zeker is dat de bal beweegt door toedoen van de speler dan wordt de oorzaak van het bewegen van de bal toegekend aan een natuurlijke kracht, zoals de wind of de zwaartekracht. De speler krijgt dan geen strafslag en mag de bal verder spelen vanaf de nieuwe plek waar de bal na de beweging ligt.
Kortom, de speler is niet meer verantwoordelijk voor het veroorzaken van de beweging tenzij vrijwel zeker is dat hij de bal bewoog. De regel heeft als doel om het spel eerlijker en eenvoudiger te maken en om het spel vlotter te laten verlopen.

 

Bron: Golf.nl 7-11-2018

Nieuwe golfregels in 2019 (6)

bal raakt vlagDeze keer aandacht voor een aanpassing van een regel op de green. Het raken van de vlaggenstok op de green.

 

De regels nu

Tot eind december 2018 krijg je nog twee strafslagen als je de vlag in de hole raakt bij een putt vanaf de green.

 

De regel vanaf 2019

Het is vanaf 1 januari toegestaan dat je bij een putt vanaf de green de vlaggenstok in de hole laat staan. Er zal dus geen straf meer zijn als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt.

 

Een speler mag zelf kiezen of hij bij een bal op de green de vlag in de hole laat staan of uit de hole haalt. Je kunt de vlag in de hole laten staan als je denkt dat je dan meer kans maakt om de bal te holen.

Als je de vlag in de hole laat staan en de bal raakt de vlag en valt in de hole: prima. Als de bal door de vlag uit de hole wordt geketst, moet je de bal spelen zoals hij ligt.
De regel heeft als doel om het spel eenvoudiger te maken (er is een verbod minder in de nieuwe regels) en om het spel vlotter te laten verlopen. De regelinstanties R&A en USGA verwachten dat de vlag in het algemeen minder vaak uit de hole gehaald zal worden. Dat scheelt tijd en sneller spel is een van de doelen van de regelmodernisering door de R&A en USGA.

 

De vraag rijst of het makkelijker of moeilijker wordt om putts te maken als je vlag in de hole laat staan. Volgens de regelautoriteiten is er uiteindelijk even vaak voordeel als nadeel: 'In sommige gevallen zal de bal de vlaggenstok raken en uit de hole stuiten, terwijl de bal normaal gevallen zou zijn.' Dat gebeurt bijvoorbeeld als de bal veel snelheid heeft maar niet in het midden van de hole aankomt. 'Maar in andere gevallen,' aldus de regelmakers, 'zal de bal de vlaggenstok raken en in de hole eindigen, terwijl hij normaal de hole gemist zou hebben.' Dat gebeurt bijvoorbeeld als de bal veel snelheid heeft maar midden in de hole aankomt en geremd wordt door de vlaggenstok.

 

Bij chips of putts van buiten de green verandert er niets in de nieuwe regels. Als je de vlag raakt bij een putt of chip van buiten de green is er net als nu niets aan de hand: geen straf.

 

Bron: Golf.nl 31-10-2018

Nieuwe golfregels in 2019 (5)

groundenDeze week aandacht voor gevallen waarbij een bal in een hindernis ligt.

In aflevering 4 hebben we al verteld dat waterhindernissen - gemarkeerd met rode of gele paaltjes - in de nieuwe regels hindernissen gaan heten (penalty area's in het Engels).

 

De regels nu:
Op dit moment mag je geen losse natuurlijke voorwerpen uit waterhindernissen verwijderen. Je mag nu ook nog niet de grond of het water in een waterhindernis aanraken met je club.

 

Vanaf 1 januari 2019 geldt het volgende:
Als je je bal vindt in een hindernis en vanaf daar wilt spelen, dan gelden dezelfde regels als wanneer je de bal speelt vanaf de fairway of vanuit de rough.

 

Dus voordat je gaat slaan mag je losse natuurlijke voorwerpen in de hindernis verplaatsen. Je mag ook oefenswings maken waarbij de grond of het water in de hindernis geraakt wordt. Je mag de stok ook grounden bij de bal als je bal in een hindernis ligt.
Maar ... als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één strafslag voor.

 

In aflevering 2 van deze reeks is al verteld dat je vanaf 1-1-2019 ook in een bunker losse natuurlijke voorwerpen mag verwijderen. Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken.

 

Bron: Golf.nl 24 oktober 2018

Nieuwe Golfregels in 2019 (4)

waterhindernisDeze keer nemen we de regelaanpassing “Hindernissen” onder de loep:

 

Waterhindernissen heten in de nieuwe regels hindernissen (penalty area's in het Engels) en hindernissen zullen niet meer alleen uit water bestaan maar kunnen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn.

Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode of gele paaltjes. Dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in een hindernis een drop te nemen (met strafslag).

 

Bal in hindernis
Als een bal na 2018 in een hindernis ligt mag je hem spelen zoals hij ligt of kiezen voor een drop met bijtelling van een strafslag.

 

Bij het ontwijken van een hindernis in 2019 zijn er altijd twee opties:


1)  Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).
2)  Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag.

 

Als je bal in een rode hindernis komt, is er nog een derde optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één strafslag.

 

Bron: Golf.nl 9 oktober 2018

Nieuwe Golfregels in 2019 (2 en 3)

regels in bunkerDeze week aandacht voor regels in bunkers en de dropprocedure.

 

2) Bunkers

De voorschriften in bunkers zijn na volgend jaar veel soepeler.

 

De regel tot en met 31 december 2018

Tot 2019 mag je voor een slag uit een bunker geen losse natuurlijke voorwerpen in het zand oppakken. En je mag het zand in een bunker helemaal niet aanraken met je club of hand voordat je de bal uit de bunker slaat. Alleen als dit gebeurt omdat je valt, volgt er geen straf.

 

Per 1 januari 2019

Vanaf volgend jaar mag je losse natuurlijke voorwerpen in de bunker verwijderen. Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken. Er volgt ook geen straf meer als je het zand aanraakt met je club of hand, zo lang je het maar niet doet om de conditie van het zand te testen.

Hou wel rekening met het volgende:

• Als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt, krijg je daar wel één strafslag voor.
• En je mag per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe buurt van je bal, het zand niet raken bij het maken van een oefenslag en bij de backswing.

 

3) Dropprocedure per 1 januari 2019

 

 Tot 1 januari 2019 is de dropprocedure dat we de bal met gestrekte arm vanaf schouderhoogte laten vallen, maar daarbij stuitert of rolt de bal vaak weg waardoor je vaak opnieuw moet droppen. Dat kost tijd. Het idee achter de nieuwe dropprocedure (vanaf kniehoogte) is dat je vaak maar één keer hoeft te droppen en weer verder kan spelen. 

Volgend jaar gaan we bij het droppen de bal laten vallen van kniehoogte. In onderstaande afbeelding zie je hoe het moet: hou de bal op kniehoogte en laat de bal los zodat hij recht naar beneden valt.
Kniehoogte wil zeggen: de hoogte van de knie van de speler als hij staat.

 

droppen nieuwe regels diagram

 

Relief area
Wat als de bal bij het droppen vanaf kniehoogte toch ver wegrolt?
Na 1 januari 2019 moet je droppen in een relief area (een gedefinieerde dropzone) die je moet bepalen met de langste club in je tas behalve de putter. Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een relief area die één of twee stoklengtes groot is (zie  foto).

droppingzone

 

De bal moet in de relief area gedropt worden en daar tot stilstand komen. Als de bal tot stilstand komt buiten de relief area, moet de speler opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de relief area rolt, dan mag de bal geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte.

 

Bron: Golf.nl 9 oktober 2018