Zoals alle verenigingen heeft ook Golfclub Kavel II Beemster een bestuur. Een bestuur dat uit tenminste 5 leden moet bestaan dat verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering (dus aan de leden) en werkt zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de golfclub voorschrijven.

 

Het nieuwe bestuur nam in 2014 allerlei nieuwe acties en zaken ter hand, in de wetenschap dat in deze tijd 'het golfspel in Nederland' echt verkocht moet worden. Dus een club waar de leden zich thuis voelen, waar activiteiten en initiatieven zijn, waar een goede sfeer heerst en waar harmonie en respect voor elkaar de boventoon voeren. Maar ook een club die gebruikt maakt van moderne techniek zoals een up-to-date website, een adequaat geautomatiseerde administratie en een club die ruimschoots over de Beemsterdijk heen kan kijken: dus samenwerking zoekt met andere clubs en banen.
Zo zal het bestuur ook de komende jaren doorgaan met verbeteringen, nieuwe activiteiten, optimale communicatie en 'wat al niet tot voordeel van de leden kan strekken'. Het besturen van een golfclub vraagt veel, heel veel tijd en inzet. En als het naar behoren gaat en de resultaten zijn er naar, dan is het mooi als er leden zijn die wel eens laten merken waardering te hebben voor al die inspanning en inzet. Gelukkig heeft onze club die leden!

 

Voorzitter

 

Cees Hoek

Cees Hoek

Secretaris

 

marian devries kout

Marian de Vries-Kout

Penningmeester

 

aart koning

Aart Koning

bestuurslid

 

Peter Stiphout

Peter Stiphout

bestuurslid

 

René Witteveen

René Witteveen

bestuurslid

 

John Jonk

John Jonk