(genoemde bedragen zijn de bedragen per 1 januari 2020)

 

 • A-lid: Inclusief volledig speelrecht
  Clubcontributie € 47,50 + NGF-bijdrage € 18,50 + speelrecht € 737,00: totaal € 803,-

 • V-lid: Zonder speelrecht (bij gebruik van de baan apart greenfee te voldoen)
  Clubcontributie € 47,50 + NGF-bijdrage € 18,50: totaal € 66,-

 • V-Jeugdlid: Zonder speelrecht (bij gebruik van de baan apart greenfee te voldoen)
  Clubcontributie € 30,00 + NGF bijdrage € 9,00: totaal € 39,00
 • Jeugd vanaf 6 t/m 20 jaar € 270,00  (ongeacht aanvangsdatum) inclusief NGF registratie en clubcontributie.

- Onbeperkt spelen op de 9-holes baan
- Onbeperkt gebruik maken van de oefenfaciliteiten
- Deelnemen aan alle clubactiviteiten en wedstrijden
- 20 groepslessen
- Baantrainingen
- Deelname aan leuke wedstrijden georganiseerd door de jeugdcommissie
- NGF-handicap registratie en NGF-kaartje
- Peildatum leeftijd 1 januari

 

Voor studenten/jongvolwassenen van 21 tot 28 jaar zijn er per leeftijdscategorie lidmaatschapstarieven.

  

 Voorwaarden:

 • Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt aangegaan, gelden de bedragen voor de NGF, het speelrecht en voor de clubcontributie pro-rato.
 • Indien het lidmaatschap voor het gehele jaar van toepassing is, dient de betreffende factuur voor 1 februari van het betreffende jaar te worden voldaan. Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt aangegaan, dient de betreffende factuur (voor de resterende periode) binnen veertien dagen na ontvangst te worden voldaan.
 • De bovengenoemde bedragen worden eens per jaar per factuur in rekening gebracht. Voor het speelrecht kan gekozen worden voor betaling in maandelijkse termijnen, men ontvangt dan per maand een factuur welke per ommegaande dient te worden voldaan. Het tarief van het speelrecht wordt in geval van termijnbetaling met rente en incassokosten verhoogd.

 

Aanvragen lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de Golfclub Kavel II Beemster kan online worden aangevraagd door inzending van  het AANMELDINGSFORMULIER.

Het lidmaatschap kan op geen andere wijze worden aangevraagd dan door volledige invulling en verzending van genoemd formulier.

Na ontvangst en behandeling ontvangt u zo spoedig mogelijk de ontvangstbevestiging van het secretariaat en daarna de betreffende factuur. Na ontvangst van de betaling van die factuur gaat uw lidmaatschap formeel in. 

 

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december te gebeuren waarna het lidmaatschap eindigt op de eerstvolgende 1 januari. De opzegging dient schriftelijk (per email of per brief) aan het secretariaat van de vereniging te worden gedaan.. 

In geval van opzegging heeft geen restitutie van betaalde bedragen voor contributie e.d. plaats.

 

Verzekering:

De mogelijkheid tot verzekering met betrekking tot voor speelrecht vooruit betaalde bedragen wordt door verschillende ondernemingen in Nederland geboden. Het lid kan zich zo gewenst tot een dergelijke aanbieder van verzekeringen richten. De Golfclub Kavel II Beemster heeft daarin geen rol.