Nieuwe Golfregels in 2019 (11)

double hitDitmaal aandacht voor de 'double hit' (double touch) in golf. Een double hit betekent dat je de bal bij een slag per ongeluk twee of meer dan twee keer raakt.

 

De regel nu:
Op dit moment moet je dan één slag en één strafslag noteren. Als je de bal bij een slag per ongeluk twee keer raakt, dan telt dat tot en met 31 december 2018 als één slag plus één strafslag. Als je de bal bij een slag per ongeluk drie of vier keer raakt - dat gebeurt ook wel eens - dan telt dat ook als één slag plus één strafslag.

 

De regel vanaf 1 januari 2019:
Er is in de regels van 2019 niet langer meer sprake van een strafslag bij een double hit. Alleen de slag wordt geteld. De bal moet na de slag gespeeld worden zoals hij ligt.

 

Waarom een aanpassing?
De strafslag vervalt per 1 januari 2019 omdat de regelinstanties vinden dat de straf oneerlijk en onnodig is. Er is in 2019 geen straf meer als de bal per ongeluk jou of je equipment raakt. Zo is er in 2019 ook geen straf meer als je per ongeluk twee keer je bal raakt. 'Ongelukkige afbuigingen zijn per definitie een ongeluk', zeggen de R&A en USGA. 'De uitkomst is in zulke gevallen toevallig en onvoorspelbaar, en het resulteert even vaak in een nadeel voor de speler als in een voordeel.'

 

Bron: Golf.nl 2 december 2018